Regulamin Strony StudioFotografia.pl

1. Definicje

  • „StudioFotografia.pl” oznacza platformę internetową dostępną pod adresem www.studiofotografia.pl, umożliwiającą wynajem mieszkań do sesji fotograficznych.
  • „Właściciel Mieszkania” oznacza osobę fizyczną lub prawną posiadającą prawo do dysponowania mieszkaniem oferowanym do wynajmu na platformie StudioFotografia.pl.
  • „Najemca” oznacza osobę fizyczną lub prawną wynajmującą mieszkanie do sesji fotograficznych za pośrednictwem platformy StudioFotografia.pl.

2. Warunki Ogólne

2.1. StudioFotografia.pl działa jako platforma pośrednicząca w wynajmie mieszkań do sesji fotograficznych i nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Właścicieli Mieszkań oraz Najemców.

2.2. StudioFotografia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, informując o tym użytkowników za pomocą komunikatu na stronie głównej platformy.

3. Obowiązki StudioFotografia.pl

3.1. Zapewnienie stabilnego działania platformy oraz wsparcie techniczne dla użytkowników.

3.2. Udostępnienie możliwości promocji mieszkań oferowanych do wynajmu na platformie StudioFotografia.pl.

4. Obowiązki Właściciela Mieszkania

4.1. Zapewnienie dokładności i rzetelności informacji dotyczących oferowanego mieszkania na platformie StudioFotografia.pl.

4.2. Udzielenie pełnomocnictwa StudioFotografia.pl do prezentacji zdjęć oraz opisu mieszkania na stronie internetowej.

4.3. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz należytego stanu mieszkania podczas sesji fotograficznych.

5. Obowiązki Najemcy

5.1. Dokładne zapoznanie się z opisem i zdjęciami mieszkania przed dokonaniem rezerwacji.

5.2. Zachowanie należytego stanu mieszkania oraz sprzętu podczas sesji fotograficznych.

5.3. Uiszczenie opłaty za wynajem mieszkania zgodnie z warunkami ustalonymi przez Właściciela Mieszkania.

6. Ubezpieczenie

6.1. StudioFotografia.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub uszkodzenia wyrządzone przez Właściciela Mieszkania lub Najemcę w trakcie sesji fotograficznych.

6.2. Zaleca się Właścicielowi Mieszkania i Najemcy posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek szkód powstałych w związku z wynajmem mieszkania na sesje fotograficzne.

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie StudioFotografia.pl.

7.2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd według przepisów prawa polskiego.


Regulamin ten ma na celu zapewnienie klarowności i przejrzystości warunków korzystania z platformy StudioFotografia.pl zarówno dla Właścicieli Mieszkań, Najemców jak i samego pośrednika. Zaleca się, aby wszystkie strony dokładnie zapoznały się z regulaminem przed korzystaniem z usług platformy.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.